Tid (NNT) Observert 19/09 00 18/09 12 18/09 00
21/09 kl 00 - 197 196 192
21/09 kl 01 - 156 155 152
21/09 kl 02 - 126 125 121
21/09 kl 03 - 116 115 111
21/09 kl 04 - 129 128 124
21/09 kl 05 - 163 162 158
21/09 kl 06 - 207 205 202
21/09 kl 07 - 247 246 242
21/09 kl 08 - 274 272 269
21/09 kl 09 - 282 280 278
21/09 kl 10 - 270 268 266
21/09 kl 11 - 240 239 236
21/09 kl 12 - 199 198 196
21/09 kl 13 - 158 157 155
21/09 kl 14 - 123 123 121
21/09 kl 15 - 106 106 104
21/09 kl 16 - 111 111 110
21/09 kl 17 - 139 139 139
21/09 kl 18 - 181 181 182
21/09 kl 19 - 225 224 226
21/09 kl 20 - 260 259 262
21/09 kl 21 - 278 277 281
21/09 kl 22 - 277 276 281
21/09 kl 23 - 259 257 263

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 19/09 00 305 297 282 266 260
Max. fra modell: 18/09 12 307 297 280 262 250
Max. fra modell: 18/09 00 307 296 281 262 244
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm