Tid (NNT) Observert 19.07 06 19.07 00 18.07 18
21/07 kl 00 - 117 117 117
21/07 kl 01 - 170 170 170
21/07 kl 02 - 227 227 227
21/07 kl 03 - 276 277 276
21/07 kl 04 - 304 303 303
21/07 kl 05 - 305 305 304
21/07 kl 06 - 277 277 276
21/07 kl 07 - 228 228 228
21/07 kl 08 - 170 170 170
21/07 kl 09 - 119 119 118
21/07 kl 10 - 83 82 81
21/07 kl 11 - 71 70 70
21/07 kl 12 - 89 87 88
21/07 kl 13 - 133 132 132
21/07 kl 14 - 188 187 187
21/07 kl 15 - 240 239 240
21/07 kl 16 - 277 276 277
21/07 kl 17 - 288 287 288
21/07 kl 18 - 271 270 271
21/07 kl 19 - 231 231 231
21/07 kl 20 - 178 178 177
21/07 kl 21 - 125 124 122
21/07 kl 22 - 83 82 81
21/07 kl 23 - 66 65 65

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 19.07 06 276 296 305 318 329
Max fra modell: 19.07 00 276 295 305 318 328
Max fra modell: 18.07 18 276 295 304 320 328
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm