Tid (NNT) Observert 23/02 12 23/02 00 22/02 12
25/02 kl 00 - 93 92 94
25/02 kl 01 - 109 108 110
25/02 kl 02 - 154 153 155
25/02 kl 03 - 212 211 213
25/02 kl 04 - 267 266 268
25/02 kl 05 - 308 307 308
25/02 kl 06 - 323 322 323
25/02 kl 07 - 310 309 310
25/02 kl 08 - 270 269 270
25/02 kl 09 - 218 217 218
25/02 kl 10 - 162 161 162
25/02 kl 11 - 119 118 119
25/02 kl 12 - 98 97 99
25/02 kl 13 - 109 108 110
25/02 kl 14 - 150 149 150
25/02 kl 15 - 209 208 210
25/02 kl 16 - 270 269 270
25/02 kl 17 - 315 314 315
25/02 kl 18 - 335 335 335
25/02 kl 19 - 325 324 324
25/02 kl 20 - 287 286 286
25/02 kl 21 - 233 232 232
25/02 kl 22 - 172 171 171
25/02 kl 23 - 121 120 121

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 23/02 12 378 349 335 332 322
Max. fra modell: 23/02 00 377 348 335 331 321
Max. fra modell: 22/02 12 378 349 335 332 311
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm