Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/09 kl 00 4 8 7 -
20/09 kl 01 4 8 7 -
20/09 kl 02 4 8 7 -
20/09 kl 03 4 8 7 -
20/09 kl 04 4 8 7 -
20/09 kl 05 4 8 7 -
20/09 kl 06 4 9 6 -
20/09 kl 07 4 9 6 -
20/09 kl 08 4 9 6 -
20/09 kl 09 2 8 6 -
20/09 kl 10 1 7 5 -
20/09 kl 11 1 6 4 -
20/09 kl 12 1 7 4 -
20/09 kl 13 0 7 3 -
20/09 kl 14 -1 6 3 -
20/09 kl 15 -1 6 2 -
20/09 kl 16 -1 5 2 -
20/09 kl 17 -1 6 2 -
20/09 kl 18 -1 6 2 -
20/09 kl 19 0 7 1 -
20/09 kl 20 -1 6 1 -
20/09 kl 21 -1 7 1 -
20/09 kl 22 -1 7 2 -
20/09 kl 23 -1 7 2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 6 7 7 3 -5
Laveste værets virkning 3 3 1 -4 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm