Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/07 kl 00 -5 -1 -4 -
20/07 kl 01 -4 0 -3 -
20/07 kl 02 -4 -1 -2 -
20/07 kl 03 -4 0 -2 -
20/07 kl 04 -4 0 -2 -
20/07 kl 05 -3 0 -2 -
20/07 kl 06 -3 0 -2 -
20/07 kl 07 -3 0 -1 -
20/07 kl 08 -3 0 -2 -
20/07 kl 09 -3 1 -2 -
20/07 kl 10 -3 0 -3 -
20/07 kl 11 -3 0 -3 -
20/07 kl 12 -4 -1 -3 -
20/07 kl 13 -5 -1 -3 -
20/07 kl 14 -6 -1 -4 -
20/07 kl 15 -5 0 -4 -
20/07 kl 16 -5 0 -4 -
20/07 kl 17 -5 0 -3 -
20/07 kl 18 -5 1 -3 -
20/07 kl 19 -5 1 -3 -
20/07 kl 20 -5 0 -3 -
20/07 kl 21 -5 1 -3 -
20/07 kl 22 -5 1 -3 -
20/07 kl 23 -5 1 -3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -3 -1 1 2 6
Laveste værets virkning -8 -9 -6 -6 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm