Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/02 kl 00 22 29 25 -
25/02 kl 01 21 29 25 -
25/02 kl 02 21 28 25 -
25/02 kl 03 20 28 24 -
25/02 kl 04 20 27 23 -
25/02 kl 05 19 27 23 -
25/02 kl 06 19 26 22 -
25/02 kl 07 17 25 21 -
25/02 kl 08 17 24 19 -
25/02 kl 09 16 22 18 -
25/02 kl 10 15 21 16 -
25/02 kl 11 14 20 15 -
25/02 kl 12 13 20 14 -
25/02 kl 13 12 20 14 -
25/02 kl 14 12 21 14 -
25/02 kl 15 12 21 14 -
25/02 kl 16 12 22 15 -
25/02 kl 17 11 21 15 -
25/02 kl 18 11 22 16 -
25/02 kl 19 11 22 16 -
25/02 kl 20 11 23 16 -
25/02 kl 21 12 23 17 -
25/02 kl 22 14 23 17 -
25/02 kl 23 14 23 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 69 49 25 20 16
Laveste værets virkning 51 25 14 15 12
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm