Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/02 kl 00 71 20 91 -
26/02 kl 01 70 20 90 -
26/02 kl 02 101 19 120 -
26/02 kl 03 154 20 174 -
26/02 kl 04 215 20 235 -
26/02 kl 05 265 20 285 -
26/02 kl 06 295 20 315 -
26/02 kl 07 297 21 318 -
26/02 kl 08 272 20 292 -
26/02 kl 09 227 19 246 -
26/02 kl 10 174 19 193 -
26/02 kl 11 125 20 145 -
26/02 kl 12 92 19 111 -
26/02 kl 13 87 18 105 -
26/02 kl 14 112 19 131 -
26/02 kl 15 162 19 181 -
26/02 kl 16 223 18 241 -
26/02 kl 17 276 18 294 -
26/02 kl 18 309 19 328 -
26/02 kl 19 314 18 332 -
26/02 kl 20 290 18 308 -
26/02 kl 21 243 18 261 -
26/02 kl 22 185 18 203 -
26/02 kl 23 128 16 144 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 378 349 335 332 322
Laveste vannstand 125 110 93 90 85
Avvik gult nivå -4 -33 -47 -50 -60
Avvik orange nivå -20 -49 -63 -66 -76
Avvik rødt nivå -37 -66 -80 -83 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm