Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/07 kl 00 250 -3 247 -
17/07 kl 01 262 -2 260 -
17/07 kl 02 256 -1 255 -
17/07 kl 03 236 -1 235 -
17/07 kl 04 206 -2 204 -
17/07 kl 05 173 -1 172 -
17/07 kl 06 146 -3 143 -
17/07 kl 07 132 -3 129 -
17/07 kl 08 135 -3 132 -
17/07 kl 09 152 -4 148 -
17/07 kl 10 178 -4 174 -
17/07 kl 11 208 -4 204 -
17/07 kl 12 233 -5 228 -
17/07 kl 13 246 -6 240 -
17/07 kl 14 243 -6 237 -
17/07 kl 15 225 -6 219 -
17/07 kl 16 195 -5 190 -
17/07 kl 17 161 -3 158 -
17/07 kl 18 130 -3 127 -
17/07 kl 19 110 -4 106 -
17/07 kl 20 107 -4 103 -
17/07 kl 21 123 -4 119 -
17/07 kl 22 154 -4 150 -
17/07 kl 23 193 -4 189 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 252 249 250 260 266
Laveste vannstand 102 100 108 103 103
Avvik gult nivå -138 -141 -140 -130 -124
Avvik orange nivå -156 -159 -158 -148 -142
Avvik rødt nivå -166 -169 -168 -158 -152
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm