Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/11 kl 00 291 -27 264 -
23/11 kl 01 309 -27 282 -
23/11 kl 02 301 -26 275 -
23/11 kl 03 270 -26 244 -
23/11 kl 04 220 -26 194 -
23/11 kl 05 166 -25 141 -
23/11 kl 06 116 -26 90 -
23/11 kl 07 84 -26 58 -
23/11 kl 08 78 -26 52 -
23/11 kl 09 101 -26 75 -
23/11 kl 10 149 -26 123 -
23/11 kl 11 207 -26 181 -
23/11 kl 12 263 -26 237 -
23/11 kl 13 303 -26 277 -
23/11 kl 14 318 -25 293 -
23/11 kl 15 306 -24 282 -
23/11 kl 16 270 -24 246 -
23/11 kl 17 220 -23 197 -
23/11 kl 18 169 -22 147 -
23/11 kl 19 127 -23 104 -
23/11 kl 20 107 -23 84 -
23/11 kl 21 116 -22 94 -
23/11 kl 22 152 -22 130 -
23/11 kl 23 204 -22 182 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 273 269 279 293 317
Laveste vannstand 106 87 71 52 44
Avvik gult nivå -109 -113 -103 -89 -65
Avvik orange nivå -125 -129 -119 -105 -81
Avvik rødt nivå -142 -146 -136 -122 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm