Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/08 kl 00 267 -3 264 -
26/08 kl 01 265 -1 264 -
26/08 kl 02 246 0 246 -
26/08 kl 03 215 1 216 -
26/08 kl 04 181 2 183 -
26/08 kl 05 149 2 151 -
26/08 kl 06 129 3 132 -
26/08 kl 07 126 3 129 -
26/08 kl 08 141 3 144 -
26/08 kl 09 169 3 172 -
26/08 kl 10 201 2 203 -
26/08 kl 11 232 1 233 -
26/08 kl 12 252 0 252 -
26/08 kl 13 256 0 256 -
26/08 kl 14 243 -1 242 -
26/08 kl 15 215 -2 213 -
26/08 kl 16 180 -3 177 -
26/08 kl 17 143 -5 138 -
26/08 kl 18 116 -6 110 -
26/08 kl 19 105 -6 99 -
26/08 kl 20 114 -7 107 -
26/08 kl 21 142 -8 134 -
26/08 kl 22 182 -9 173 -
26/08 kl 23 223 -10 213 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 247 248 264 264
Laveste vannstand 91 90 100 99 83
Avvik gult nivå -120 -135 -134 -118 -118
Avvik orange nivå -136 -151 -150 -134 -134
Avvik rødt nivå -153 -168 -167 -151 -151
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm