Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 15 8 23 -
21/04 kl 01 45 10 55 -
21/04 kl 02 112 11 123 -
21/04 kl 03 192 13 205 -
21/04 kl 04 267 15 282 -
21/04 kl 05 318 16 334 -
21/04 kl 06 336 17 353 -
21/04 kl 07 315 17 332 -
21/04 kl 08 263 18 281 -
21/04 kl 09 194 18 212 -
21/04 kl 10 124 18 142 -
21/04 kl 11 68 19 87 -
21/04 kl 12 40 21 61 -
21/04 kl 13 52 21 73 -
21/04 kl 14 103 22 125 -
21/04 kl 15 175 24 199 -
21/04 kl 16 246 26 272 -
21/04 kl 17 301 27 328 -
21/04 kl 18 325 29 354 -
21/04 kl 19 314 30 344 -
21/04 kl 20 269 31 300 -
21/04 kl 21 203 30 233 -
21/04 kl 22 132 31 163 -
21/04 kl 23 69 32 101 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 326 341 354 349
Laveste vannstand 15 12 30 23 59
Avvik gult nivå -63 -56 -41 -28 -33
Avvik orange nivå -79 -72 -57 -44 -49
Avvik rødt nivå -96 -89 -74 -61 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm