Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/06 kl 00 69 6 75 -
20/06 kl 01 70 6 76 -
20/06 kl 02 102 6 108 -
20/06 kl 03 158 6 164 -
20/06 kl 04 220 6 226 -
20/06 kl 05 272 6 278 -
20/06 kl 06 302 5 307 -
20/06 kl 07 304 5 309 -
20/06 kl 08 277 5 282 -
20/06 kl 09 228 5 233 -
20/06 kl 10 170 4 174 -
20/06 kl 11 115 4 119 -
20/06 kl 12 74 4 78 -
20/06 kl 13 58 4 62 -
20/06 kl 14 74 3 77 -
20/06 kl 15 117 3 120 -
20/06 kl 16 173 3 176 -
20/06 kl 17 225 3 228 -
20/06 kl 18 262 2 264 -
20/06 kl 19 277 2 279 -
20/06 kl 20 265 1 266 -
20/06 kl 21 230 0 230 -
20/06 kl 22 182 0 182 -
20/06 kl 23 132 0 132 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 315 314 317 309 296
Laveste vannstand 55 60 61 62 65
Avvik gult nivå -67 -68 -65 -73 -86
Avvik orange nivå -83 -84 -81 -89 -102
Avvik rødt nivå -100 -101 -98 -106 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm