Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 79 28 107 -
30/09 kl 01 140 29 169 -
30/09 kl 02 218 28 246 -
30/09 kl 03 292 28 320 -
30/09 kl 04 342 28 370 -
30/09 kl 05 358 27 385 -
30/09 kl 06 332 28 360 -
30/09 kl 07 272 28 300 -
30/09 kl 08 193 28 221 -
30/09 kl 09 113 29 142 -
30/09 kl 10 48 29 77 -
30/09 kl 11 14 29 43 -
30/09 kl 12 24 28 52 -
30/09 kl 13 78 29 107 -
30/09 kl 14 159 30 189 -
30/09 kl 15 245 30 275 -
30/09 kl 16 314 31 345 -
30/09 kl 17 352 30 382 -
30/09 kl 18 351 29 380 -
30/09 kl 19 311 29 340 -
30/09 kl 20 245 28 273 -
30/09 kl 21 170 27 197 -
30/09 kl 22 102 28 130 -
30/09 kl 23 58 29 87 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 336 368 385 387
Laveste vannstand 89 51 41 43 41
Avvik gult nivå -74 -54 -22 -5 -3
Avvik orange nivå -92 -72 -40 -23 -21
Avvik rødt nivå -102 -82 -50 -33 -31
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm