Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/12 kl 00 263 270 268 -
08/12 kl 01 284 291 289 -
08/12 kl 02 288 295 293 -
08/12 kl 03 273 280 278 -
08/12 kl 04 243 250 249 -
08/12 kl 05 203 210 209 -
08/12 kl 06 165 172 171 -
08/12 kl 07 137 144 144 -
08/12 kl 08 124 133 131 -
08/12 kl 09 131 140 139 -
08/12 kl 10 159 168 167 -
08/12 kl 11 200 209 208 -
08/12 kl 12 242 250 250 -
08/12 kl 13 276 284 284 -
08/12 kl 14 294 303 302 -
08/12 kl 15 294 303 302 -
08/12 kl 16 275 284 283 -
08/12 kl 17 243 252 250 -
08/12 kl 18 205 213 211 -
08/12 kl 19 173 181 178 -
08/12 kl 20 152 162 159 -
08/12 kl 21 149 161 158 -
08/12 kl 22 166 178 176 -
08/12 kl 23 200 212 211 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 297 300 290 303 330
Laveste vannstand 180 149 130 124 114
Avvik gult nivå -85 -82 -92 -79 -52
Avvik orange nivå -101 -98 -108 -95 -68
Avvik rødt nivå -118 -115 -125 -112 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm