Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/07 kl 00 145 154 147 -
10/07 kl 01 106 115 109 -
10/07 kl 02 89 98 93 -
10/07 kl 03 101 112 106 -
10/07 kl 04 140 152 144 -
10/07 kl 05 194 204 198 -
10/07 kl 06 249 258 252 -
10/07 kl 07 287 296 291 -
10/07 kl 08 302 311 307 -
10/07 kl 09 291 301 297 -
10/07 kl 10 256 268 262 -
10/07 kl 11 207 220 212 -
10/07 kl 12 151 162 156 -
10/07 kl 13 104 113 108 -
10/07 kl 14 74 84 79 -
10/07 kl 15 71 82 76 -
10/07 kl 16 95 106 101 -
10/07 kl 17 139 150 146 -
10/07 kl 18 191 202 198 -
10/07 kl 19 237 248 244 -
10/07 kl 20 267 278 273 -
10/07 kl 21 273 285 280 -
10/07 kl 22 254 267 263 -
10/07 kl 23 219 233 230 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 346 329 326 311 306
Laveste vannstand 72 58 61 71 80
Avvik gult nivå -36 -53 -56 -71 -76
Avvik orange nivå -52 -69 -72 -87 -92
Avvik rødt nivå -69 -86 -89 -104 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm