Tid (NNT) Observert 05/12 12 05/12 00 04/12 12
08/12 kl 00 - 268 270 268
08/12 kl 01 - 289 290 288
08/12 kl 02 - 293 294 292
08/12 kl 03 - 278 280 277
08/12 kl 04 - 249 250 247
08/12 kl 05 - 209 211 209
08/12 kl 06 - 171 173 171
08/12 kl 07 - 144 146 143
08/12 kl 08 - 131 134 131
08/12 kl 09 - 139 141 139
08/12 kl 10 - 167 169 167
08/12 kl 11 - 208 210 208
08/12 kl 12 - 250 252 251
08/12 kl 13 - 284 286 285
08/12 kl 14 - 302 305 304
08/12 kl 15 - 302 304 304
08/12 kl 16 - 283 284 284
08/12 kl 17 - 250 250 250
08/12 kl 18 - 211 211 210
08/12 kl 19 - 178 178 176
08/12 kl 20 - 159 158 155
08/12 kl 21 - 158 157 152
08/12 kl 22 - 176 176 169
08/12 kl 23 - 211 211 203

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 05/12 12 295 299 287 302 324
Max. fra modell: 05/12 00 298 302 287 305 319
Max. fra modell: 04/12 12 299 303 286 304 293
Korreksjon av vannstandsdataene: -21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm