Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/08 kl 00 17 24 21 -
17/08 kl 01 17 24 21 -
17/08 kl 02 17 23 21 -
17/08 kl 03 16 23 21 -
17/08 kl 04 15 24 21 -
17/08 kl 05 15 24 20 -
17/08 kl 06 16 24 20 -
17/08 kl 07 16 24 20 -
17/08 kl 08 16 23 20 -
17/08 kl 09 14 22 19 -
17/08 kl 10 13 21 18 -
17/08 kl 11 13 21 17 -
17/08 kl 12 13 22 17 -
17/08 kl 13 13 23 17 -
17/08 kl 14 13 23 17 -
17/08 kl 15 13 24 18 -
17/08 kl 16 12 26 17 -
17/08 kl 17 13 27 17 -
17/08 kl 18 13 27 17 -
17/08 kl 19 12 27 17 -
17/08 kl 20 11 28 17 -
17/08 kl 21 11 29 17 -
17/08 kl 22 11 30 17 -
17/08 kl 23 11 30 18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 13 29 31 21 19
Laveste værets virkning 3 13 21 17 16
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm