Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/12 kl 00 11 18 16 -
08/12 kl 01 12 19 17 -
08/12 kl 02 12 19 17 -
08/12 kl 03 12 19 17 -
08/12 kl 04 12 19 18 -
08/12 kl 05 11 18 17 -
08/12 kl 06 11 18 17 -
08/12 kl 07 11 18 18 -
08/12 kl 08 10 19 17 -
08/12 kl 09 9 18 17 -
08/12 kl 10 9 18 17 -
08/12 kl 11 9 18 17 -
08/12 kl 12 9 17 17 -
08/12 kl 13 9 17 17 -
08/12 kl 14 8 17 16 -
08/12 kl 15 8 17 16 -
08/12 kl 16 9 18 17 -
08/12 kl 17 10 19 17 -
08/12 kl 18 11 19 17 -
08/12 kl 19 12 20 17 -
08/12 kl 20 12 22 19 -
08/12 kl 21 11 23 20 -
08/12 kl 22 10 22 20 -
08/12 kl 23 10 22 21 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 28 27 16 21 25
Laveste værets virkning 16 10 9 16 13
Korreksjon av vannstandsdataene: -21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm