Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 51 30 81 -
01/10 kl 01 89 31 120 -
01/10 kl 02 159 30 189 -
01/10 kl 03 241 29 270 -
01/10 kl 04 311 29 340 -
01/10 kl 05 354 29 383 -
01/10 kl 06 358 29 387 -
01/10 kl 07 322 30 352 -
01/10 kl 08 254 30 284 -
01/10 kl 09 172 29 201 -
01/10 kl 10 94 28 122 -
01/10 kl 11 35 28 63 -
01/10 kl 12 12 29 41 -
01/10 kl 13 36 29 65 -
01/10 kl 14 100 28 128 -
01/10 kl 15 186 25 211 -
01/10 kl 16 268 23 291 -
01/10 kl 17 330 21 351 -
01/10 kl 18 357 20 377 -
01/10 kl 19 344 19 363 -
01/10 kl 20 295 19 314 -
01/10 kl 21 225 19 244 -
01/10 kl 22 152 17 169 -
01/10 kl 23 89 16 105 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 336 368 385 387
Laveste vannstand 89 51 41 43 41
Avvik gult nivå -74 -54 -22 -5 -3
Avvik orange nivå -92 -72 -40 -23 -21
Avvik rødt nivå -102 -82 -50 -33 -31
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm