Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/08 kl 00 257 -12 245 -
27/08 kl 01 277 -13 264 -
27/08 kl 02 277 -13 264 -
27/08 kl 03 257 -14 243 -
27/08 kl 04 223 -16 207 -
27/08 kl 05 182 -17 165 -
27/08 kl 06 145 -18 127 -
27/08 kl 07 119 -18 101 -
27/08 kl 08 111 -19 92 -
27/08 kl 09 125 -19 106 -
27/08 kl 10 156 -19 137 -
27/08 kl 11 196 -18 178 -
27/08 kl 12 234 -17 217 -
27/08 kl 13 260 -16 244 -
27/08 kl 14 269 -15 254 -
27/08 kl 15 257 -14 243 -
27/08 kl 16 227 -13 214 -
27/08 kl 17 186 -13 173 -
27/08 kl 18 143 -13 130 -
27/08 kl 19 110 -12 98 -
27/08 kl 20 94 -11 83 -
27/08 kl 21 102 -11 91 -
27/08 kl 22 132 -11 121 -
27/08 kl 23 179 -11 168 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 247 248 264 264
Laveste vannstand 91 90 100 99 83
Avvik gult nivå -120 -135 -134 -118 -118
Avvik orange nivå -136 -151 -150 -134 -134
Avvik rødt nivå -153 -168 -167 -151 -151
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm