Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/02 kl 00 86 17 103 -
27/02 kl 01 69 16 85 -
27/02 kl 02 83 16 99 -
27/02 kl 03 126 15 141 -
27/02 kl 04 183 16 199 -
27/02 kl 05 240 16 256 -
27/02 kl 06 280 14 294 -
27/02 kl 07 297 15 312 -
27/02 kl 08 286 15 301 -
27/02 kl 09 251 15 266 -
27/02 kl 10 202 15 217 -
27/02 kl 11 152 16 168 -
27/02 kl 12 111 15 126 -
27/02 kl 13 91 15 106 -
27/02 kl 14 100 15 115 -
27/02 kl 15 136 15 151 -
27/02 kl 16 191 14 205 -
27/02 kl 17 247 14 261 -
27/02 kl 18 289 15 304 -
27/02 kl 19 308 14 322 -
27/02 kl 20 299 13 312 -
27/02 kl 21 265 14 279 -
27/02 kl 22 214 14 228 -
27/02 kl 23 158 14 172 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 378 349 335 332 322
Laveste vannstand 125 110 93 90 85
Avvik gult nivå -4 -33 -47 -50 -60
Avvik orange nivå -20 -49 -63 -66 -76
Avvik rødt nivå -37 -66 -80 -83 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm