Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 31 30 61 -
22/04 kl 01 30 29 59 -
22/04 kl 02 71 28 99 -
22/04 kl 03 140 26 166 -
22/04 kl 04 216 24 240 -
22/04 kl 05 281 22 303 -
22/04 kl 06 320 21 341 -
22/04 kl 07 324 19 343 -
22/04 kl 08 295 15 310 -
22/04 kl 09 239 14 253 -
22/04 kl 10 173 13 186 -
22/04 kl 11 109 13 122 -
22/04 kl 12 62 11 73 -
22/04 kl 13 46 9 55 -
22/04 kl 14 69 8 77 -
22/04 kl 15 123 8 131 -
22/04 kl 16 192 7 199 -
22/04 kl 17 255 6 261 -
22/04 kl 18 298 5 303 -
22/04 kl 19 312 4 316 -
22/04 kl 20 293 4 297 -
22/04 kl 21 246 4 250 -
22/04 kl 22 185 3 188 -
22/04 kl 23 121 3 124 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 320 329 342 359 343
Laveste vannstand 16 15 33 28 55
Avvik gult nivå -62 -53 -40 -23 -39
Avvik orange nivå -78 -69 -56 -39 -55
Avvik rødt nivå -95 -86 -73 -56 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm