Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/07 kl 00 81 -2 79 -
22/07 kl 01 125 -2 123 -
22/07 kl 02 187 -2 185 -
22/07 kl 03 249 -2 247 -
22/07 kl 04 297 -1 296 -
22/07 kl 05 320 0 320 -
22/07 kl 06 311 0 311 -
22/07 kl 07 272 -1 271 -
22/07 kl 08 214 -2 212 -
22/07 kl 09 150 -2 148 -
22/07 kl 10 94 -1 93 -
22/07 kl 11 60 0 60 -
22/07 kl 12 56 0 56 -
22/07 kl 13 85 1 86 -
22/07 kl 14 140 1 141 -
22/07 kl 15 203 1 204 -
22/07 kl 16 258 1 259 -
22/07 kl 17 293 1 294 -
22/07 kl 18 299 1 300 -
22/07 kl 19 274 1 275 -
22/07 kl 20 226 1 227 -
22/07 kl 21 167 1 168 -
22/07 kl 22 111 0 111 -
22/07 kl 23 71 0 71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 265 275 294 304 320
Laveste vannstand 94 87 77 66 56
Avvik gult nivå -125 -115 -96 -86 -70
Avvik orange nivå -143 -133 -114 -104 -88
Avvik rødt nivå -153 -143 -124 -114 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm