Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/11 kl 00 258 -22 236 -
24/11 kl 01 301 -21 280 -
24/11 kl 02 320 -21 299 -
24/11 kl 03 312 -20 292 -
24/11 kl 04 275 -19 256 -
24/11 kl 05 220 -19 201 -
24/11 kl 06 158 -19 139 -
24/11 kl 07 103 -19 84 -
24/11 kl 08 68 -19 49 -
24/11 kl 09 63 -19 44 -
24/11 kl 10 93 -19 74 -
24/11 kl 11 149 -19 130 -
24/11 kl 12 216 -19 197 -
24/11 kl 13 278 -19 259 -
24/11 kl 14 320 -19 301 -
24/11 kl 15 335 -18 317 -
24/11 kl 16 317 -17 300 -
24/11 kl 17 274 -17 257 -
24/11 kl 18 216 -17 199 -
24/11 kl 19 159 -17 142 -
24/11 kl 20 113 -17 96 -
24/11 kl 21 92 -17 75 -
24/11 kl 22 104 -17 87 -
24/11 kl 23 148 -16 132 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 273 269 279 293 317
Laveste vannstand 106 87 71 52 44
Avvik gult nivå -109 -113 -103 -89 -65
Avvik orange nivå -125 -129 -119 -105 -81
Avvik rødt nivå -142 -146 -136 -122 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm