Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 93 -1 92 -
21/06 kl 01 75 -2 73 -
21/06 kl 02 86 -2 84 -
21/06 kl 03 126 -2 124 -
21/06 kl 04 182 -2 180 -
21/06 kl 05 237 -2 235 -
21/06 kl 06 280 -2 278 -
21/06 kl 07 299 -3 296 -
21/06 kl 08 291 -3 288 -
21/06 kl 09 257 -3 254 -
21/06 kl 10 206 -3 203 -
21/06 kl 11 151 -2 149 -
21/06 kl 12 102 -2 100 -
21/06 kl 13 71 -2 69 -
21/06 kl 14 66 -1 65 -
21/06 kl 15 90 -1 89 -
21/06 kl 16 136 0 136 -
21/06 kl 17 188 0 188 -
21/06 kl 18 233 1 234 -
21/06 kl 19 262 1 263 -
21/06 kl 20 268 1 269 -
21/06 kl 21 250 1 251 -
21/06 kl 22 213 1 214 -
21/06 kl 23 168 1 169 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 315 314 317 309 296
Laveste vannstand 55 60 61 62 65
Avvik gult nivå -67 -68 -65 -73 -86
Avvik orange nivå -83 -84 -81 -89 -102
Avvik rødt nivå -100 -101 -98 -106 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm