Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 70 16 86 80
27/09 kl 14 75 17 92 86
27/09 kl 15 75 16 91 89
27/09 kl 16 71 17 88 85
27/09 kl 17 62 17 79 77
27/09 kl 18 51 17 68 67
27/09 kl 19 43 14 57 57
27/09 kl 20 37 13 50 49
27/09 kl 21 37 12 49 43
27/09 kl 22 42 12 54 47
27/09 kl 23 50 11 61 52

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 92 94 109 114 99
Laveste vannstand 49 50 68 57 52
Avvik gult nivå -69 -67 -52 -47 -62
Avvik orange nivå -95 -93 -78 -73 -88
Avvik rødt nivå -107 -105 -90 -85 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm