Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 42 5 47 47
17/06 kl 02 45 3 48 49
17/06 kl 03 50 3 53 55
17/06 kl 04 55 3 58 62
17/06 kl 05 58 3 61 66
17/06 kl 06 56 4 60 63
17/06 kl 07 51 4 55 57
17/06 kl 08 47 4 51 51
17/06 kl 09 40 5 45 43
17/06 kl 10 35 4 39 36
17/06 kl 11 35 4 39 35
17/06 kl 12 37 3 40 38
17/06 kl 13 40 2 42 41
17/06 kl 14 42 0 42 -
17/06 kl 15 45 -1 44 -
17/06 kl 16 51 -2 49 -
17/06 kl 17 55 -3 52 -
17/06 kl 18 54 -3 51 -
17/06 kl 19 51 -4 47 -
17/06 kl 20 46 -5 41 -
17/06 kl 21 40 -6 34 -
17/06 kl 22 35 -6 29 -
17/06 kl 23 33 -6 27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 61 59 61 74 67
Laveste vannstand 27 32 39 50 48
Avvik gult nivå -90 -92 -90 -77 -84
Avvik orange nivå -111 -113 -111 -98 -105
Avvik rødt nivå -129 -131 -129 -116 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm