Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 13 59 14 73 70
23/08 kl 14 53 14 67 62
23/08 kl 15 48 14 62 55
23/08 kl 16 44 13 57 52
23/08 kl 17 45 11 56 52
23/08 kl 18 47 10 57 54
23/08 kl 19 50 7 57 56
23/08 kl 20 54 6 60 60
23/08 kl 21 61 5 66 69
23/08 kl 22 68 5 73 75
23/08 kl 23 71 4 75 77

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 75 74 69 65 71
Laveste vannstand 56 36 33 31 38
Avvik gult nivå -76 -77 -82 -86 -80
Avvik orange nivå -97 -98 -103 -107 -101
Avvik rødt nivå -115 -116 -121 -125 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm