Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 13 43 -27 16 15
18/04 kl 14 48 -26 22 18
18/04 kl 15 54 -26 28 24
18/04 kl 16 58 -26 32 30
18/04 kl 17 55 -25 30 29
18/04 kl 18 48 -25 23 23
18/04 kl 19 39 -25 14 19
18/04 kl 20 32 -24 8 14
18/04 kl 21 27 -23 4 7
18/04 kl 22 27 -22 5 4
18/04 kl 23 34 -20 14 9

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 32 39 43 46 48
Laveste vannstand 4 4 11 19 18
Avvik gult nivå -119 -112 -108 -105 -103
Avvik orange nivå -140 -133 -129 -126 -124
Avvik rødt nivå -158 -151 -147 -144 -142
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm