Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/01 kl 01 67 8 75 75
20/01 kl 02 64 8 72 72
20/01 kl 03 57 8 65 68
20/01 kl 04 50 8 58 60
20/01 kl 05 41 7 48 52
20/01 kl 06 36 6 42 48
20/01 kl 07 36 4 40 46
20/01 kl 08 39 3 42 49
20/01 kl 09 45 3 48 52
20/01 kl 10 51 3 54 58
20/01 kl 11 59 4 63 65
20/01 kl 12 67 4 71 76
20/01 kl 13 72 5 77 -
20/01 kl 14 72 6 78 -
20/01 kl 15 68 8 76 -
20/01 kl 16 60 11 71 -
20/01 kl 17 51 12 63 -
20/01 kl 18 44 14 58 -
20/01 kl 19 39 14 53 -
20/01 kl 20 38 15 53 -
20/01 kl 21 40 15 55 -
20/01 kl 22 44 15 59 -
20/01 kl 23 50 16 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 78 88 74 77 86
Laveste vannstand 40 47 37 35 61
Avvik gult nivå -73 -63 -77 -74 -65
Avvik orange nivå -94 -84 -98 -95 -86
Avvik rødt nivå -112 -102 -116 -113 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm