Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 37 -5 32 -
18/06 kl 01 41 -4 37 -
18/06 kl 02 42 -3 39 -
18/06 kl 03 44 -2 42 -
18/06 kl 04 50 -1 49 -
18/06 kl 05 55 -1 54 -
18/06 kl 06 56 -1 55 -
18/06 kl 07 53 -1 52 -
18/06 kl 08 50 0 50 -
18/06 kl 09 45 0 45 -
18/06 kl 10 40 1 41 -
18/06 kl 11 36 2 38 -
18/06 kl 12 37 3 40 -
18/06 kl 13 41 4 45 -
18/06 kl 14 43 4 47 -
18/06 kl 15 44 5 49 -
18/06 kl 16 48 5 53 -
18/06 kl 17 53 4 57 -
18/06 kl 18 55 4 59 -
18/06 kl 19 53 5 58 -
18/06 kl 20 49 6 55 -
18/06 kl 21 44 7 51 -
18/06 kl 22 39 7 46 -
18/06 kl 23 34 7 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 61 59 61 74 67
Laveste vannstand 27 32 39 50 48
Avvik gult nivå -90 -92 -90 -77 -84
Avvik orange nivå -111 -113 -111 -98 -105
Avvik rødt nivå -129 -131 -129 -116 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm