Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/08 kl 00 59 0 59 56
22/08 kl 01 53 0 53 49
22/08 kl 02 48 0 48 43
22/08 kl 03 45 0 45 41
22/08 kl 04 46 0 46 43
22/08 kl 05 48 1 49 45
22/08 kl 06 49 2 51 45
22/08 kl 07 51 3 54 50
22/08 kl 08 56 3 59 57
22/08 kl 09 61 3 64 65
22/08 kl 10 63 4 67 -
22/08 kl 11 61 5 66 -
22/08 kl 12 59 5 64 -
22/08 kl 13 54 6 60 -
22/08 kl 14 49 7 56 -
22/08 kl 15 45 7 52 -
22/08 kl 16 46 6 52 -
22/08 kl 17 48 5 53 -
22/08 kl 18 50 4 54 -
22/08 kl 19 53 3 56 -
22/08 kl 20 59 3 62 -
22/08 kl 21 66 4 70 -
22/08 kl 22 69 5 74 -
22/08 kl 23 68 7 75 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 68 75 83 75 66
Laveste vannstand 48 45 60 37 37
Avvik gult nivå -83 -76 -68 -76 -85
Avvik orange nivå -104 -97 -89 -97 -106
Avvik rødt nivå -122 -115 -107 -115 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm