Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 42 -19 23 -
19/04 kl 01 48 -18 30 -
19/04 kl 02 51 -18 33 -
19/04 kl 03 54 -18 36 -
19/04 kl 04 58 -19 39 -
19/04 kl 05 56 -19 37 -
19/04 kl 06 49 -19 30 -
19/04 kl 07 40 -20 20 -
19/04 kl 08 33 -20 13 -
19/04 kl 09 27 -20 7 -
19/04 kl 10 24 -20 4 -
19/04 kl 11 27 -21 6 -
19/04 kl 12 35 -21 14 -
19/04 kl 13 41 -21 20 -
19/04 kl 14 44 -21 23 -
19/04 kl 15 48 -20 28 -
19/04 kl 16 53 -20 33 -
19/04 kl 17 55 -20 35 -
19/04 kl 18 51 -20 31 -
19/04 kl 19 44 -20 24 -
19/04 kl 20 37 -21 16 -
19/04 kl 21 31 -21 10 -
19/04 kl 22 27 -20 7 -
19/04 kl 23 29 -20 9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 32 39 43 46 48
Laveste vannstand 4 4 11 19 18
Avvik gult nivå -119 -112 -108 -105 -103
Avvik orange nivå -140 -133 -129 -126 -124
Avvik rødt nivå -158 -151 -147 -144 -142
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm