Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 58 13 71 60
28/09 kl 01 64 14 78 64
28/09 kl 02 70 13 83 70
28/09 kl 03 74 11 85 75
28/09 kl 04 72 8 80 80
28/09 kl 05 65 9 74 75
28/09 kl 06 57 9 66 -
28/09 kl 07 49 10 59 -
28/09 kl 08 43 7 50 -
28/09 kl 09 41 9 50 -
28/09 kl 10 45 10 55 -
28/09 kl 11 53 12 65 -
28/09 kl 12 61 13 74 -
28/09 kl 13 66 15 81 -
28/09 kl 14 71 18 89 -
28/09 kl 15 75 19 94 -
28/09 kl 16 75 18 93 -
28/09 kl 17 69 18 87 -
28/09 kl 18 59 19 78 -
28/09 kl 19 49 18 67 -
28/09 kl 20 42 16 58 -
28/09 kl 21 38 17 55 -
28/09 kl 22 39 16 55 -
28/09 kl 23 46 15 61 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 92 94 109 114 99
Laveste vannstand 49 50 68 57 52
Avvik gult nivå -69 -67 -52 -47 -62
Avvik orange nivå -95 -93 -78 -73 -88
Avvik rødt nivå -107 -105 -90 -85 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm