Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 34 7 41 -
19/06 kl 01 38 8 46 -
19/06 kl 02 41 8 49 -
19/06 kl 03 42 8 50 -
19/06 kl 04 45 8 53 -
19/06 kl 05 50 6 56 -
19/06 kl 06 54 5 59 -
19/06 kl 07 54 4 58 -
19/06 kl 08 51 4 55 -
19/06 kl 09 48 4 52 -
19/06 kl 10 44 3 47 -
19/06 kl 11 39 3 42 -
19/06 kl 12 36 3 39 -
19/06 kl 13 39 2 41 -
19/06 kl 14 43 2 45 -
19/06 kl 15 44 3 47 -
19/06 kl 16 46 3 49 -
19/06 kl 17 50 4 54 -
19/06 kl 18 55 4 59 -
19/06 kl 19 55 6 61 -
19/06 kl 20 52 8 60 -
19/06 kl 21 48 11 59 -
19/06 kl 22 44 13 57 -
19/06 kl 23 38 15 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 61 59 61 74 67
Laveste vannstand 27 32 39 50 48
Avvik gult nivå -90 -92 -90 -77 -84
Avvik orange nivå -111 -113 -111 -98 -105
Avvik rødt nivå -129 -131 -129 -116 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm