Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/08 kl 00 72 -3 69 -
25/08 kl 01 71 -2 69 -
25/08 kl 02 66 -1 65 -
25/08 kl 03 59 -1 58 -
25/08 kl 04 50 -1 49 -
25/08 kl 05 44 -1 43 -
25/08 kl 06 41 -1 40 -
25/08 kl 07 42 -2 40 -
25/08 kl 08 44 -4 40 -
25/08 kl 09 48 -5 43 -
25/08 kl 10 54 -6 48 -
25/08 kl 11 62 -6 56 -
25/08 kl 12 67 -7 60 -
25/08 kl 13 67 -7 60 -
25/08 kl 14 65 -7 58 -
25/08 kl 15 60 -7 53 -
25/08 kl 16 52 -8 44 -
25/08 kl 17 46 -8 38 -
25/08 kl 18 42 -9 33 -
25/08 kl 19 43 -9 34 -
25/08 kl 20 45 -10 35 -
25/08 kl 21 50 -11 39 -
25/08 kl 22 56 -10 46 -
25/08 kl 23 64 -10 54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 75 74 69 65 71
Laveste vannstand 56 36 33 31 38
Avvik gult nivå -76 -77 -82 -86 -80
Avvik orange nivå -97 -98 -103 -107 -101
Avvik rødt nivå -115 -116 -121 -125 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm