Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/01 kl 00 51 8 59 -
22/01 kl 01 58 9 67 -
22/01 kl 02 64 8 72 -
22/01 kl 03 66 8 74 -
22/01 kl 04 62 7 69 -
22/01 kl 05 55 8 63 -
22/01 kl 06 47 6 53 -
22/01 kl 07 39 5 44 -
22/01 kl 08 35 3 38 -
22/01 kl 09 36 1 37 -
22/01 kl 10 40 0 40 -
22/01 kl 11 46 -1 45 -
22/01 kl 12 51 -1 50 -
22/01 kl 13 59 0 59 -
22/01 kl 14 66 0 66 -
22/01 kl 15 70 1 71 -
22/01 kl 16 69 0 69 -
22/01 kl 17 64 -1 63 -
22/01 kl 18 56 -2 54 -
22/01 kl 19 49 -3 46 -
22/01 kl 20 43 -4 39 -
22/01 kl 21 40 -3 37 -
22/01 kl 22 41 -3 38 -
22/01 kl 23 45 -2 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 78 88 74 77 86
Laveste vannstand 40 47 37 35 61
Avvik gult nivå -73 -63 -77 -74 -65
Avvik orange nivå -94 -84 -98 -95 -86
Avvik rødt nivå -112 -102 -116 -113 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm