Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 55 13 68 -
29/09 kl 01 61 14 75 -
29/09 kl 02 65 15 80 -
29/09 kl 03 70 18 88 -
29/09 kl 04 72 18 90 -
29/09 kl 05 69 23 92 -
29/09 kl 06 61 27 88 -
29/09 kl 07 53 30 83 -
29/09 kl 08 47 32 79 -
29/09 kl 09 43 35 78 -
29/09 kl 10 43 37 80 -
29/09 kl 11 49 37 86 -
29/09 kl 12 58 37 95 -
29/09 kl 13 64 37 101 -
29/09 kl 14 68 37 105 -
29/09 kl 15 72 36 108 -
29/09 kl 16 75 34 109 -
29/09 kl 17 74 35 109 -
29/09 kl 18 66 36 102 -
29/09 kl 19 56 36 92 -
29/09 kl 20 48 38 86 -
29/09 kl 21 42 40 82 -
29/09 kl 22 39 41 80 -
29/09 kl 23 43 42 85 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 92 94 109 114 99
Laveste vannstand 49 50 68 57 52
Avvik gult nivå -69 -67 -52 -47 -62
Avvik orange nivå -95 -93 -78 -73 -88
Avvik rødt nivå -107 -105 -90 -85 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm