Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 37 -20 17 -
20/04 kl 01 45 -19 26 -
20/04 kl 02 49 -18 31 -
20/04 kl 03 51 -17 34 -
20/04 kl 04 54 -17 37 -
20/04 kl 05 57 -16 41 -
20/04 kl 06 53 -16 37 -
20/04 kl 07 46 -16 30 -
20/04 kl 08 39 -16 23 -
20/04 kl 09 33 -16 17 -
20/04 kl 10 28 -16 12 -
20/04 kl 11 26 -15 11 -
20/04 kl 12 31 -14 17 -
20/04 kl 13 39 -13 26 -
20/04 kl 14 42 -12 30 -
20/04 kl 15 44 -11 33 -
20/04 kl 16 48 -10 38 -
20/04 kl 17 52 -9 43 -
20/04 kl 18 52 -9 43 -
20/04 kl 19 47 -9 38 -
20/04 kl 20 41 -9 32 -
20/04 kl 21 35 -8 27 -
20/04 kl 22 31 -9 22 -
20/04 kl 23 28 -9 19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 32 39 43 46 48
Laveste vannstand 4 4 11 19 18
Avvik gult nivå -119 -112 -108 -105 -103
Avvik orange nivå -140 -133 -129 -126 -124
Avvik rødt nivå -158 -151 -147 -144 -142
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm