Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/12 kl 00 62 10 72 -
08/12 kl 01 67 8 75 -
08/12 kl 02 70 7 77 -
08/12 kl 03 68 7 75 -
08/12 kl 04 63 6 69 -
08/12 kl 05 57 5 62 -
08/12 kl 06 51 5 56 -
08/12 kl 07 47 4 51 -
08/12 kl 08 46 5 51 -
08/12 kl 09 48 7 55 -
08/12 kl 10 52 10 62 -
08/12 kl 11 58 15 73 -
08/12 kl 12 64 20 84 -
08/12 kl 13 69 24 93 -
08/12 kl 14 73 25 98 -
08/12 kl 15 73 23 96 -
08/12 kl 16 69 22 91 -
08/12 kl 17 62 19 81 -
08/12 kl 18 55 18 73 -
08/12 kl 19 51 19 70 -
08/12 kl 20 48 24 72 -
08/12 kl 21 47 30 77 -
08/12 kl 22 50 36 86 -
08/12 kl 23 54 41 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 114 115 98 119
Laveste vannstand 87 60 68 51 31
Avvik gult nivå -42 -37 -36 -53 -32
Avvik orange nivå -63 -58 -57 -74 -53
Avvik rødt nivå -81 -76 -75 -92 -71
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm