Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 51 41 92 -
30/09 kl 01 59 42 101 -
30/09 kl 02 63 42 105 -
30/09 kl 03 65 43 108 -
30/09 kl 04 69 42 111 -
30/09 kl 05 71 43 114 -
30/09 kl 06 66 43 109 -
30/09 kl 07 58 42 100 -
30/09 kl 08 51 40 91 -
30/09 kl 09 46 39 85 -
30/09 kl 10 43 38 81 -
30/09 kl 11 45 37 82 -
30/09 kl 12 53 37 90 -
30/09 kl 13 62 35 97 -
30/09 kl 14 67 33 100 -
30/09 kl 15 69 29 98 -
30/09 kl 16 73 24 97 -
30/09 kl 17 76 21 97 -
30/09 kl 18 73 19 92 -
30/09 kl 19 64 18 82 -
30/09 kl 20 55 17 72 -
30/09 kl 21 49 16 65 -
30/09 kl 22 44 16 60 -
30/09 kl 23 42 15 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 92 94 109 114 99
Laveste vannstand 49 50 68 57 52
Avvik gult nivå -69 -67 -52 -47 -62
Avvik orange nivå -95 -93 -78 -73 -88
Avvik rødt nivå -107 -105 -90 -85 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm