Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/08 kl 00 70 5 75 -
24/08 kl 01 66 5 71 -
24/08 kl 02 59 5 64 -
24/08 kl 03 51 5 56 -
24/08 kl 04 45 3 48 -
24/08 kl 05 43 2 45 -
24/08 kl 06 43 1 44 -
24/08 kl 07 44 -1 43 -
24/08 kl 08 47 -2 45 -
24/08 kl 09 52 -3 49 -
24/08 kl 10 60 -4 56 -
24/08 kl 11 65 -5 60 -
24/08 kl 12 66 -6 60 -
24/08 kl 13 64 -6 58 -
24/08 kl 14 60 -7 53 -
24/08 kl 15 53 -7 46 -
24/08 kl 16 47 -7 40 -
24/08 kl 17 44 -7 37 -
24/08 kl 18 44 -7 37 -
24/08 kl 19 46 -7 39 -
24/08 kl 20 49 -8 41 -
24/08 kl 21 55 -8 47 -
24/08 kl 22 63 -7 56 -
24/08 kl 23 70 -7 63 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 68 75 83 75 66
Laveste vannstand 48 45 60 37 37
Avvik gult nivå -83 -76 -68 -76 -85
Avvik orange nivå -104 -97 -89 -97 -106
Avvik rødt nivå -122 -115 -107 -115 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm