Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 32 -8 24 -
21/04 kl 01 40 -8 32 -
21/04 kl 02 46 -8 38 -
21/04 kl 03 48 -8 40 -
21/04 kl 04 50 -8 42 -
21/04 kl 05 54 -8 46 -
21/04 kl 06 55 -9 46 -
21/04 kl 07 51 -9 42 -
21/04 kl 08 45 -9 36 -
21/04 kl 09 39 -9 30 -
21/04 kl 10 34 -10 24 -
21/04 kl 11 29 -10 19 -
21/04 kl 12 29 -10 19 -
21/04 kl 13 35 -9 26 -
21/04 kl 14 41 -9 32 -
21/04 kl 15 42 -9 33 -
21/04 kl 16 43 -9 34 -
21/04 kl 17 48 -9 39 -
21/04 kl 18 51 -9 42 -
21/04 kl 19 51 -9 42 -
21/04 kl 20 45 -9 36 -
21/04 kl 21 40 -10 30 -
21/04 kl 22 35 -10 25 -
21/04 kl 23 30 -11 19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 32 39 43 46 48
Laveste vannstand 4 4 11 19 18
Avvik gult nivå -119 -112 -108 -105 -103
Avvik orange nivå -140 -133 -129 -126 -124
Avvik rødt nivå -158 -151 -147 -144 -142
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm