Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 36 15 51 -
21/06 kl 01 33 14 47 -
21/06 kl 02 35 15 50 -
21/06 kl 03 38 15 53 -
21/06 kl 04 40 15 55 -
21/06 kl 05 42 15 57 -
21/06 kl 06 47 14 61 -
21/06 kl 07 52 13 65 -
21/06 kl 08 54 12 66 -
21/06 kl 09 53 11 64 -
21/06 kl 10 51 10 61 -
21/06 kl 11 47 10 57 -
21/06 kl 12 41 10 51 -
21/06 kl 13 37 10 47 -
21/06 kl 14 37 11 48 -
21/06 kl 15 41 12 53 -
21/06 kl 16 43 11 54 -
21/06 kl 17 45 12 57 -
21/06 kl 18 49 11 60 -
21/06 kl 19 54 11 65 -
21/06 kl 20 57 10 67 -
21/06 kl 21 56 10 66 -
21/06 kl 22 52 10 62 -
21/06 kl 23 49 10 59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 60 59 60 74 67
Laveste vannstand 27 31 38 50 47
Avvik gult nivå -91 -92 -91 -77 -84
Avvik orange nivå -112 -113 -112 -98 -105
Avvik rødt nivå -130 -131 -130 -116 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm