Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/12 kl 00 58 45 103 -
09/12 kl 01 63 47 110 -
09/12 kl 02 67 49 116 -
09/12 kl 03 68 51 119 -
09/12 kl 04 66 53 119 -
09/12 kl 05 60 55 115 -
09/12 kl 06 54 58 112 -
09/12 kl 07 50 62 112 -
09/12 kl 08 47 64 111 -
09/12 kl 09 47 63 110 -
09/12 kl 10 50 60 110 -
09/12 kl 11 55 57 112 -
09/12 kl 12 60 53 113 -
09/12 kl 13 65 47 112 -
09/12 kl 14 70 38 108 -
09/12 kl 15 72 29 101 -
09/12 kl 16 71 20 91 -
09/12 kl 17 66 11 77 -
09/12 kl 18 59 2 61 -
09/12 kl 19 53 -7 46 -
09/12 kl 20 49 -14 35 -
09/12 kl 21 48 -17 31 -
09/12 kl 22 49 -16 33 -
09/12 kl 23 52 -13 39 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 114 115 98 119
Laveste vannstand 87 60 68 51 31
Avvik gult nivå -42 -37 -36 -53 -32
Avvik orange nivå -63 -58 -57 -74 -53
Avvik rødt nivå -81 -76 -75 -92 -71
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm