Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/08 kl 00 72 -6 66 -
25/08 kl 01 71 -5 66 -
25/08 kl 02 66 -4 62 -
25/08 kl 03 59 -4 55 -
25/08 kl 04 50 -4 46 -
25/08 kl 05 44 -4 40 -
25/08 kl 06 41 -4 37 -
25/08 kl 07 42 -4 38 -
25/08 kl 08 44 -3 41 -
25/08 kl 09 48 -3 45 -
25/08 kl 10 54 -3 51 -
25/08 kl 11 62 -4 58 -
25/08 kl 12 67 -4 63 -
25/08 kl 13 67 -4 63 -
25/08 kl 14 65 -4 61 -
25/08 kl 15 60 -5 55 -
25/08 kl 16 52 -5 47 -
25/08 kl 17 46 -5 41 -
25/08 kl 18 42 -5 37 -
25/08 kl 19 43 -5 38 -
25/08 kl 20 45 -5 40 -
25/08 kl 21 50 -5 45 -
25/08 kl 22 56 -6 50 -
25/08 kl 23 64 -7 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 68 75 83 75 66
Laveste vannstand 48 45 60 37 37
Avvik gult nivå -83 -76 -68 -76 -85
Avvik orange nivå -104 -97 -89 -97 -106
Avvik rødt nivå -122 -115 -107 -115 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm