Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 28 -6 22 -
22/04 kl 01 33 -6 27 -
22/04 kl 02 41 -6 35 -
22/04 kl 03 45 -6 39 -
22/04 kl 04 46 -5 41 -
22/04 kl 05 49 -5 44 -
22/04 kl 06 53 -4 49 -
22/04 kl 07 54 -4 50 -
22/04 kl 08 51 -3 48 -
22/04 kl 09 45 -3 42 -
22/04 kl 10 41 -3 38 -
22/04 kl 11 35 -2 33 -
22/04 kl 12 31 -2 29 -
22/04 kl 13 31 -1 30 -
22/04 kl 14 37 -1 36 -
22/04 kl 15 41 -1 40 -
22/04 kl 16 41 -1 40 -
22/04 kl 17 43 -1 42 -
22/04 kl 18 48 -1 47 -
22/04 kl 19 51 -1 50 -
22/04 kl 20 49 -1 48 -
22/04 kl 21 45 0 45 -
22/04 kl 22 40 1 41 -
22/04 kl 23 35 1 36 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 32 40 41 45 50
Laveste vannstand -7 2 11 19 22
Avvik gult nivå -119 -111 -110 -106 -101
Avvik orange nivå -140 -132 -131 -127 -122
Avvik rødt nivå -158 -150 -149 -145 -140
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm