Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 153 8 161 162
08/10 kl 14 108 4 112 113
08/10 kl 15 72 6 78 77
08/10 kl 16 54 3 57 57
08/10 kl 17 55 4 59 58
08/10 kl 18 77 3 80 77
08/10 kl 19 117 3 120 120
08/10 kl 20 165 6 171 169
08/10 kl 21 205 5 210 211
08/10 kl 22 225 8 233 233
08/10 kl 23 224 10 234 231

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 246 231 229 223
Laveste vannstand 57 48 34 31 52
Avvik gult nivå -31 -19 -34 -36 -42
Avvik orange nivå -47 -35 -50 -52 -58
Avvik rødt nivå -62 -50 -65 -67 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm