Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 203 12 215 212
09/10 kl 01 162 13 175 174
09/10 kl 02 112 17 129 125
09/10 kl 03 64 18 82 80
09/10 kl 04 36 22 58 53
09/10 kl 05 28 20 48 46
09/10 kl 06 41 25 66 60
09/10 kl 07 76 24 100 96
09/10 kl 08 127 24 151 148
09/10 kl 09 177 25 202 196
09/10 kl 10 210 25 235 233
09/10 kl 11 221 25 246 243
09/10 kl 12 212 24 236 231
09/10 kl 13 183 22 205 208
09/10 kl 14 137 22 159 159
09/10 kl 15 91 19 110 109
09/10 kl 16 59 18 77 78
09/10 kl 17 47 18 65 64
09/10 kl 18 55 15 70 70
09/10 kl 19 84 14 98 97
09/10 kl 20 130 12 142 141
09/10 kl 21 181 12 193 193
09/10 kl 22 218 10 228 229
09/10 kl 23 231 8 239 241

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 246 231 229 223
Laveste vannstand 57 48 34 31 52
Avvik gult nivå -31 -19 -34 -36 -42
Avvik orange nivå -47 -35 -50 -52 -58
Avvik rødt nivå -62 -50 -65 -67 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm