Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 223 8 231 229
10/10 kl 01 195 6 201 202
10/10 kl 02 149 5 154 151
10/10 kl 03 96 5 101 97
10/10 kl 04 53 4 57 54
10/10 kl 05 32 4 36 31
10/10 kl 06 31 3 34 32
10/10 kl 07 50 4 54 50
10/10 kl 08 92 2 94 94
10/10 kl 09 146 3 149 150
10/10 kl 10 192 1 193 197
10/10 kl 11 216 4 220 222
10/10 kl 12 219 3 222 221
10/10 kl 13 203 3 206 205
10/10 kl 14 167 4 171 172
10/10 kl 15 119 3 122 121
10/10 kl 16 76 4 80 78
10/10 kl 17 51 2 53 53
10/10 kl 18 47 4 51 50
10/10 kl 19 61 3 64 63
10/10 kl 20 97 3 100 99
10/10 kl 21 147 2 149 150
10/10 kl 22 195 3 198 197
10/10 kl 23 223 1 224 226

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 246 231 229 223
Laveste vannstand 57 48 34 31 52
Avvik gult nivå -31 -19 -34 -36 -42
Avvik orange nivå -47 -35 -50 -52 -58
Avvik rødt nivå -62 -50 -65 -67 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm