Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 228 1 229 228
11/10 kl 01 215 -2 213 215
11/10 kl 02 182 -2 180 182
11/10 kl 03 132 -3 129 129
11/10 kl 04 83 -5 78 81
11/10 kl 05 49 -4 45 44
11/10 kl 06 36 -5 31 33
11/10 kl 07 41 -4 37 39
11/10 kl 08 67 -5 62 64
11/10 kl 09 114 -4 110 114
11/10 kl 10 164 -5 159 165
11/10 kl 11 201 -4 197 207
11/10 kl 12 216 -5 211 221
11/10 kl 13 212 -3 209 215
11/10 kl 14 189 -3 186 195
11/10 kl 15 148 -3 145 153
11/10 kl 16 102 -1 101 108
11/10 kl 17 66 -2 64 73
11/10 kl 18 50 0 50 59
11/10 kl 19 53 -1 52 60
11/10 kl 20 73 2 75 79
11/10 kl 21 113 2 115 123
11/10 kl 22 162 1 163 170
11/10 kl 23 202 3 205 213

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 246 231 229 223
Laveste vannstand 57 48 34 31 52
Avvik gult nivå -31 -19 -34 -36 -42
Avvik orange nivå -47 -35 -50 -52 -58
Avvik rødt nivå -62 -50 -65 -67 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm