Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/10 kl 00 220 3 223 234
12/10 kl 01 219 3 222 229
12/10 kl 02 201 4 205 211
12/10 kl 03 164 4 168 171
12/10 kl 04 117 3 120 123
12/10 kl 05 75 4 79 84
12/10 kl 06 52 3 55 57
12/10 kl 07 46 6 52 54
12/10 kl 08 58 4 62 64
12/10 kl 09 89 5 94 97
12/10 kl 10 134 8 142 143
12/10 kl 11 178 6 184 189
12/10 kl 12 204 9 213 224
12/10 kl 13 210 8 218 221
12/10 kl 14 199 11 210 218
12/10 kl 15 171 12 183 195
12/10 kl 16 129 14 143 147
12/10 kl 17 89 17 106 109
12/10 kl 18 63 18 81 81
12/10 kl 19 55 20 75 77
12/10 kl 20 63 24 87 87
12/10 kl 21 87 24 111 113
12/10 kl 22 127 24 151 170
12/10 kl 23 171 24 195 215

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 246 231 229 223
Laveste vannstand 57 48 34 31 52
Avvik gult nivå -31 -19 -34 -36 -42
Avvik orange nivå -47 -35 -50 -52 -58
Avvik rødt nivå -62 -50 -65 -67 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm