Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 222 30 252 253
08/10 kl 14 191 32 223 225
08/10 kl 15 146 33 179 180
08/10 kl 16 101 34 135 134
08/10 kl 17 65 34 99 99
08/10 kl 18 48 33 81 80
08/10 kl 19 56 31 87 87
08/10 kl 20 87 31 118 120
08/10 kl 21 132 31 163 167
08/10 kl 22 182 31 213 216
08/10 kl 23 221 32 253 257

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 253 274 269 238 237
Laveste vannstand 81 66 39 27 47
Avvik gult nivå -26 -5 -10 -41 -42
Avvik orange nivå -45 -24 -29 -60 -61
Avvik rødt nivå -61 -40 -45 -76 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm