Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 233 24 257 262
10/10 kl 01 246 23 269 273
10/10 kl 02 231 21 252 256
10/10 kl 03 194 19 213 219
10/10 kl 04 143 18 161 164
10/10 kl 05 91 16 107 110
10/10 kl 06 48 14 62 65
10/10 kl 07 27 12 39 42
10/10 kl 08 32 11 43 46
10/10 kl 09 63 10 73 76
10/10 kl 10 112 9 121 122
10/10 kl 11 165 8 173 176
10/10 kl 12 211 8 219 222
10/10 kl 13 235 7 242 245
10/10 kl 14 234 7 241 241
10/10 kl 15 207 6 213 214
10/10 kl 16 163 6 169 170
10/10 kl 17 114 5 119 119
10/10 kl 18 70 5 75 76
10/10 kl 19 44 4 48 48
10/10 kl 20 43 3 46 47
10/10 kl 21 68 2 70 72
10/10 kl 22 112 2 114 116
10/10 kl 23 163 0 163 167

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 253 274 269 238 237
Laveste vannstand 81 66 39 27 47
Avvik gult nivå -26 -5 -10 -41 -42
Avvik orange nivå -45 -24 -29 -60 -61
Avvik rødt nivå -61 -40 -45 -76 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm