Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 209 -1 208 213
11/10 kl 01 238 -3 235 241
11/10 kl 02 242 -4 238 245
11/10 kl 03 220 -5 215 224
11/10 kl 04 178 -6 172 180
11/10 kl 05 127 -5 122 129
11/10 kl 06 78 -5 73 81
11/10 kl 07 44 -5 39 45
11/10 kl 08 32 -5 27 32
11/10 kl 09 46 -4 42 47
11/10 kl 10 83 -3 80 86
11/10 kl 11 133 -3 130 137
11/10 kl 12 183 -2 181 188
11/10 kl 13 220 -1 219 227
11/10 kl 14 234 -1 233 241
11/10 kl 15 223 -1 222 229
11/10 kl 16 190 0 190 198
11/10 kl 17 144 0 144 150
11/10 kl 18 98 0 98 104
11/10 kl 19 61 0 61 67
11/10 kl 20 45 1 46 49
11/10 kl 21 52 1 53 55
11/10 kl 22 83 1 84 87
11/10 kl 23 128 2 130 131

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 253 274 269 238 237
Laveste vannstand 81 66 39 27 47
Avvik gult nivå -26 -5 -10 -41 -42
Avvik orange nivå -45 -24 -29 -60 -61
Avvik rødt nivå -61 -40 -45 -76 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm