Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/10 kl 00 176 2 178 180
12/10 kl 01 215 2 217 219
12/10 kl 02 234 3 237 239
12/10 kl 03 229 3 232 234
12/10 kl 04 202 3 205 206
12/10 kl 05 159 3 162 162
12/10 kl 06 112 3 115 114
12/10 kl 07 71 3 74 72
12/10 kl 08 47 3 50 47
12/10 kl 09 45 2 47 44
12/10 kl 10 67 2 69 68
12/10 kl 11 106 1 107 110
12/10 kl 12 153 1 154 155
12/10 kl 13 195 1 196 198
12/10 kl 14 221 1 222 227
12/10 kl 15 225 1 226 231
12/10 kl 16 207 1 208 215
12/10 kl 17 171 2 173 181
12/10 kl 18 128 3 131 138
12/10 kl 19 87 5 92 99
12/10 kl 20 60 6 66 70
12/10 kl 21 52 8 60 62
12/10 kl 22 67 10 77 77
12/10 kl 23 100 10 110 112

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 253 274 269 238 237
Laveste vannstand 81 66 39 27 47
Avvik gult nivå -26 -5 -10 -41 -42
Avvik orange nivå -45 -24 -29 -60 -61
Avvik rødt nivå -61 -40 -45 -76 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm