Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 16 4 20 18
08/10 kl 14 -15 4 -11 -16
08/10 kl 15 -42 4 -38 -40
08/10 kl 16 -53 4 -49 -53
08/10 kl 17 -47 4 -43 -48
08/10 kl 18 -26 4 -22 -28
08/10 kl 19 2 5 7 3
08/10 kl 20 34 6 40 37
08/10 kl 21 63 8 71 67
08/10 kl 22 79 10 89 84
08/10 kl 23 77 11 88 90

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 97 80 76 80
Laveste vannstand -49 -45 -64 -67 -51
Avvik gult nivå -19 -11 -28 -32 -28
Avvik orange nivå -31 -23 -40 -44 -40
Avvik rødt nivå -50 -42 -59 -63 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm