Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 107 4 111 109
08/10 kl 14 76 4 80 75
08/10 kl 15 49 4 53 51
08/10 kl 16 38 4 42 38
08/10 kl 17 44 4 48 43
08/10 kl 18 65 4 69 63
08/10 kl 19 93 5 98 94
08/10 kl 20 125 6 131 128
08/10 kl 21 154 8 162 158
08/10 kl 22 170 10 180 175
08/10 kl 23 168 11 179 181

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 180 188 171 167 171
Laveste vannstand 42 46 27 24 40
Avvik gult nivå -19 -11 -28 -32 -28
Avvik orange nivå -31 -23 -40 -44 -40
Avvik rødt nivå -50 -42 -59 -63 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm