Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/10 kl 13 111 111 111 109
08/10 kl 14 80 80 80 75
08/10 kl 15 52 54 53 51
08/10 kl 16 41 44 42 38
08/10 kl 17 48 50 48 43
08/10 kl 18 69 72 69 63
08/10 kl 19 99 101 98 94
08/10 kl 20 129 132 131 128
08/10 kl 21 162 164 162 158
08/10 kl 22 181 184 180 175
08/10 kl 23 180 184 179 181

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 184 189 178 171 176
Laveste vannstand 41 42 22 18 33
Avvik gult nivå -15 -10 -21 -28 -23
Avvik orange nivå -27 -22 -33 -40 -35
Avvik rødt nivå -46 -41 -52 -59 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm