Tid (NNT) Observert 08/10 12 08/10 00 07/10 12
08/10 kl 00 142 - - 142
08/10 kl 01 112 - 109 110
08/10 kl 02 76 - 76 77
08/10 kl 03 51 - 51 51
08/10 kl 04 38 - 42 42
08/10 kl 05 44 - 49 49
08/10 kl 06 67 - 71 71
08/10 kl 07 96 - 100 100
08/10 kl 08 129 - 131 132
08/10 kl 09 156 - 158 160
08/10 kl 10 166 - 168 169
08/10 kl 11 158 - 163 163
08/10 kl 12 137 - 141 141
08/10 kl 13 109 111 112 112
08/10 kl 14 75 80 81 81
08/10 kl 15 51 53 53 54
08/10 kl 16 38 42 42 43
08/10 kl 17 43 48 48 49
08/10 kl 18 63 69 71 71
08/10 kl 19 94 98 100 101
08/10 kl 20 128 131 132 133
08/10 kl 21 158 162 163 164
08/10 kl 22 175 180 182 182
08/10 kl 23 181 179 181 181

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/10 12 180 188 171 167 171
Max. fra modell: 08/10 00 182 187 173 167 170
Max. fra modell: 07/10 12 182 190 172 167 172
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm