Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/10 kl 13 4 4 4 2
08/10 kl 14 4 4 4 -1
08/10 kl 15 3 5 4 2
08/10 kl 16 3 6 4 0
08/10 kl 17 4 6 4 -1
08/10 kl 18 4 7 4 -2
08/10 kl 19 6 8 5 1
08/10 kl 20 4 7 6 3
08/10 kl 21 8 10 8 4
08/10 kl 22 11 14 10 5
08/10 kl 23 12 16 11 13

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 11 21 5 4 17
Laveste værets virkning 4 7 -3 -6 4
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm