Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 148 14 162 159
09/10 kl 01 117 16 133 129
09/10 kl 02 81 18 99 95
09/10 kl 03 47 19 66 61
09/10 kl 04 26 20 46 42
09/10 kl 05 25 21 46 41
09/10 kl 06 41 21 62 55
09/10 kl 07 69 21 90 82
09/10 kl 08 102 21 123 116
09/10 kl 09 137 21 158 151
09/10 kl 10 162 20 182 176
09/10 kl 11 169 19 188 185
09/10 kl 12 157 17 174 173
09/10 kl 13 130 16 146 151
09/10 kl 14 96 16 112 115
09/10 kl 15 63 15 78 76
09/10 kl 16 39 14 53 54
09/10 kl 17 33 13 46 44
09/10 kl 18 46 12 58 54
09/10 kl 19 71 11 82 82
09/10 kl 20 103 10 113 112
09/10 kl 21 136 8 144 147
09/10 kl 22 163 8 171 172
09/10 kl 23 174 7 181 181

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 180 188 171 167 171
Laveste vannstand 42 46 27 24 40
Avvik gult nivå -19 -11 -28 -32 -28
Avvik orange nivå -31 -23 -40 -44 -40
Avvik rødt nivå -50 -42 -59 -63 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm