Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 166 5 171 173
10/10 kl 01 142 4 146 148
10/10 kl 02 107 4 111 114
10/10 kl 03 70 5 75 71
10/10 kl 04 38 5 43 45
10/10 kl 05 23 4 27 26
10/10 kl 06 28 3 31 30
10/10 kl 07 49 2 51 51
10/10 kl 08 81 2 83 83
10/10 kl 09 115 2 117 118
10/10 kl 10 148 3 151 152
10/10 kl 11 167 3 170 166
10/10 kl 12 167 3 170 168
10/10 kl 13 150 3 153 151
10/10 kl 14 119 3 122 122
10/10 kl 15 84 2 86 83
10/10 kl 16 52 2 54 51
10/10 kl 17 34 0 34 34
10/10 kl 18 35 -1 34 33
10/10 kl 19 53 -2 51 51
10/10 kl 20 81 -2 79 77
10/10 kl 21 114 -2 112 110
10/10 kl 22 146 -2 144 144
10/10 kl 23 167 -3 164 166

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 180 188 171 167 171
Laveste vannstand 42 46 27 24 40
Avvik gult nivå -19 -11 -28 -32 -28
Avvik orange nivå -31 -23 -40 -44 -40
Avvik rødt nivå -50 -42 -59 -63 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm