Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 172 -5 167 170
11/10 kl 01 159 -6 153 157
11/10 kl 02 131 -6 125 132
11/10 kl 03 94 -5 89 97
11/10 kl 04 59 -5 54 61
11/10 kl 05 34 -4 30 37
11/10 kl 06 27 -3 24 26
11/10 kl 07 38 -3 35 40
11/10 kl 08 63 -3 60 68
11/10 kl 09 94 -2 92 102
11/10 kl 10 128 -2 126 139
11/10 kl 11 155 -1 154 166
11/10 kl 12 167 -1 166 177
11/10 kl 13 161 -1 160 175
11/10 kl 14 139 0 139 153
11/10 kl 15 106 0 106 122
11/10 kl 16 71 1 72 86
11/10 kl 17 45 2 47 61
11/10 kl 18 35 2 37 45
11/10 kl 19 42 3 45 52
11/10 kl 20 64 3 67 79
11/10 kl 21 92 4 96 105
11/10 kl 22 124 4 128 136
11/10 kl 23 150 4 154 170

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 180 188 171 167 171
Laveste vannstand 42 46 27 24 40
Avvik gult nivå -19 -11 -28 -32 -28
Avvik orange nivå -31 -23 -40 -44 -40
Avvik rødt nivå -50 -42 -59 -63 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm