Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/10 kl 00 166 5 171 182
12/10 kl 01 165 5 170 179
12/10 kl 02 147 5 152 160
12/10 kl 03 117 5 122 130
12/10 kl 04 83 5 88 92
12/10 kl 05 52 5 57 65
12/10 kl 06 35 5 40 51
12/10 kl 07 36 6 42 51
12/10 kl 08 52 5 57 67
12/10 kl 09 78 4 82 88
12/10 kl 10 108 5 113 121
12/10 kl 11 136 7 143 159
12/10 kl 12 156 7 163 174
12/10 kl 13 162 8 170 177
12/10 kl 14 150 9 159 167
12/10 kl 15 125 11 136 146
12/10 kl 16 92 11 103 114
12/10 kl 17 63 12 75 77
12/10 kl 18 44 14 58 58
12/10 kl 19 41 16 57 56
12/10 kl 20 54 17 71 79
12/10 kl 21 76 17 93 109
12/10 kl 22 103 17 120 141
12/10 kl 23 129 17 146 161

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 180 188 171 167 171
Laveste vannstand 42 46 27 24 40
Avvik gult nivå -19 -11 -28 -32 -28
Avvik orange nivå -31 -23 -40 -44 -40
Avvik rødt nivå -50 -42 -59 -63 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm