Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 273 37 310 313
08/10 kl 14 222 36 258 258
08/10 kl 15 163 34 197 193
08/10 kl 16 108 31 139 138
08/10 kl 17 70 28 98 100
08/10 kl 18 59 27 86 84
08/10 kl 19 78 27 105 99
08/10 kl 20 125 26 151 144
08/10 kl 21 189 26 215 209
08/10 kl 22 255 26 281 278
08/10 kl 23 302 26 328 329

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 328 343 341 312 305
Laveste vannstand 86 64 43 40 52
Avvik gult nivå -28 -13 -15 -44 -51
Avvik orange nivå -47 -32 -34 -63 -70
Avvik rødt nivå -67 -52 -54 -83 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm