Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 316 27 343 343
09/10 kl 01 294 29 323 317
09/10 kl 02 241 29 270 267
09/10 kl 03 174 30 204 197
09/10 kl 04 109 30 139 137
09/10 kl 05 58 31 89 87
09/10 kl 06 33 31 64 63
09/10 kl 07 39 30 69 66
09/10 kl 08 77 29 106 103
09/10 kl 09 139 29 168 166
09/10 kl 10 211 28 239 239
09/10 kl 11 274 28 302 305
09/10 kl 12 308 27 335 340
09/10 kl 13 304 26 330 335
09/10 kl 14 266 24 290 296
09/10 kl 15 206 23 229 235
09/10 kl 16 142 22 164 170
09/10 kl 17 88 21 109 115
09/10 kl 18 57 21 78 84
09/10 kl 19 56 23 79 81
09/10 kl 20 85 23 108 110
09/10 kl 21 141 23 164 166
09/10 kl 22 210 23 233 236
09/10 kl 23 275 23 298 300

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 328 343 341 312 305
Laveste vannstand 86 64 43 40 52
Avvik gult nivå -28 -13 -15 -44 -51
Avvik orange nivå -47 -32 -34 -63 -70
Avvik rødt nivå -67 -52 -54 -83 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm