Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 315 23 338 343
10/10 kl 01 318 23 341 344
10/10 kl 02 283 21 304 307
10/10 kl 03 222 19 241 244
10/10 kl 04 152 17 169 170
10/10 kl 05 89 15 104 103
10/10 kl 06 46 14 60 57
10/10 kl 07 31 12 43 40
10/10 kl 08 48 10 58 57
10/10 kl 09 96 8 104 104
10/10 kl 10 164 6 170 169
10/10 kl 11 236 5 241 240
10/10 kl 12 292 3 295 297
10/10 kl 13 314 3 317 319
10/10 kl 14 297 2 299 303
10/10 kl 15 248 2 250 251
10/10 kl 16 182 0 182 183
10/10 kl 17 120 -1 119 120
10/10 kl 18 73 -2 71 75
10/10 kl 19 53 -3 50 56
10/10 kl 20 62 -3 59 64
10/10 kl 21 101 -4 97 102
10/10 kl 22 162 -4 158 162
10/10 kl 23 231 -5 226 230

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 328 343 341 312 305
Laveste vannstand 86 64 43 40 52
Avvik gult nivå -28 -13 -15 -44 -51
Avvik orange nivå -47 -32 -34 -63 -70
Avvik rødt nivå -67 -52 -54 -83 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm