Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 289 -5 284 291
11/10 kl 01 317 -5 312 319
11/10 kl 02 307 -5 302 309
11/10 kl 03 263 -5 258 263
11/10 kl 04 197 -4 193 197
11/10 kl 05 130 -3 127 130
11/10 kl 06 75 -3 72 75
11/10 kl 07 43 -2 41 46
11/10 kl 08 41 -1 40 44
11/10 kl 09 69 -1 68 72
11/10 kl 10 123 -1 122 125
11/10 kl 11 191 -1 190 193
11/10 kl 12 257 -1 256 260
11/10 kl 13 301 -2 299 305
11/10 kl 14 308 -2 306 313
11/10 kl 15 279 -3 276 283
11/10 kl 16 223 -3 220 224
11/10 kl 17 159 -5 154 157
11/10 kl 18 103 -6 97 101
11/10 kl 19 67 -7 60 68
11/10 kl 20 58 -7 51 60
11/10 kl 21 77 -6 71 77
11/10 kl 22 122 -5 117 120
11/10 kl 23 183 -4 179 178

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 328 343 341 312 305
Laveste vannstand 86 64 43 40 52
Avvik gult nivå -28 -13 -15 -44 -51
Avvik orange nivå -47 -32 -34 -63 -70
Avvik rødt nivå -67 -52 -54 -83 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm