Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/10 kl 00 246 -5 241 242
12/10 kl 01 293 -4 289 292
12/10 kl 02 308 -3 305 312
12/10 kl 03 286 -2 284 288
12/10 kl 04 236 -1 235 237
12/10 kl 05 172 -1 171 172
12/10 kl 06 113 0 113 110
12/10 kl 07 70 -1 69 69
12/10 kl 08 52 0 52 52
12/10 kl 09 61 2 63 63
12/10 kl 10 97 3 100 98
12/10 kl 11 152 2 154 153
12/10 kl 12 215 2 217 218
12/10 kl 13 270 2 272 274
12/10 kl 14 299 2 301 306
12/10 kl 15 293 3 296 300
12/10 kl 16 254 4 258 263
12/10 kl 17 197 3 200 211
12/10 kl 18 140 4 144 154
12/10 kl 19 95 6 101 107
12/10 kl 20 71 10 81 80
12/10 kl 21 72 12 84 75
12/10 kl 22 98 13 111 107
12/10 kl 23 144 14 158 155

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 328 343 341 312 305
Laveste vannstand 86 64 43 40 52
Avvik gult nivå -28 -13 -15 -44 -51
Avvik orange nivå -47 -32 -34 -63 -70
Avvik rødt nivå -67 -52 -54 -83 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm