Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 232 26 258 259
08/10 kl 14 200 27 227 230
08/10 kl 15 153 29 182 182
08/10 kl 16 106 28 134 133
08/10 kl 17 67 30 97 98
08/10 kl 18 47 29 76 75
08/10 kl 19 54 28 82 79
08/10 kl 20 86 30 116 115
08/10 kl 21 134 30 164 162
08/10 kl 22 187 30 217 212
08/10 kl 23 230 29 259 258

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 284 278 250 245
Laveste vannstand 76 64 38 23 45
Avvik gult nivå -24 1 -5 -33 -38
Avvik orange nivå -39 -14 -20 -48 -53
Avvik rødt nivå -56 -31 -37 -65 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm