Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 252 32 284 279
09/10 kl 01 247 32 279 273
09/10 kl 02 217 31 248 245
09/10 kl 03 167 33 200 200
09/10 kl 04 113 36 149 142
09/10 kl 05 64 34 98 96
09/10 kl 06 32 35 67 65
09/10 kl 07 27 37 64 58
09/10 kl 08 49 35 84 83
09/10 kl 09 94 36 130 129
09/10 kl 10 149 36 185 182
09/10 kl 11 202 35 237 235
09/10 kl 12 237 35 272 271
09/10 kl 13 247 35 282 278
09/10 kl 14 229 35 264 262
09/10 kl 15 189 31 220 223
09/10 kl 16 137 30 167 169
09/10 kl 17 89 31 120 122
09/10 kl 18 53 27 80 87
09/10 kl 19 41 26 67 69
09/10 kl 20 56 27 83 85
09/10 kl 21 97 25 122 126
09/10 kl 22 149 24 173 176
09/10 kl 23 203 23 226 229

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 284 278 250 245
Laveste vannstand 76 64 38 23 45
Avvik gult nivå -24 1 -5 -33 -38
Avvik orange nivå -39 -14 -20 -48 -53
Avvik rødt nivå -56 -31 -37 -65 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm