Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 243 22 265 270
10/10 kl 01 257 21 278 283
10/10 kl 02 244 20 264 267
10/10 kl 03 205 17 222 228
10/10 kl 04 151 16 167 172
10/10 kl 05 97 15 112 113
10/10 kl 06 51 12 63 68
10/10 kl 07 27 11 38 41
10/10 kl 08 31 9 40 42
10/10 kl 09 63 8 71 74
10/10 kl 10 113 8 121 122
10/10 kl 11 169 5 174 177
10/10 kl 12 217 5 222 227
10/10 kl 13 245 5 250 254
10/10 kl 14 245 3 248 250
10/10 kl 15 218 4 222 224
10/10 kl 16 172 2 174 177
10/10 kl 17 120 1 121 122
10/10 kl 18 74 3 77 78
10/10 kl 19 45 0 45 49
10/10 kl 20 42 -1 41 43
10/10 kl 21 67 0 67 69
10/10 kl 22 113 0 113 116
10/10 kl 23 166 -1 165 169

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 284 278 250 245
Laveste vannstand 76 64 38 23 45
Avvik gult nivå -24 1 -5 -33 -38
Avvik orange nivå -39 -14 -20 -48 -53
Avvik rødt nivå -56 -31 -37 -65 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm