Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 216 -3 213 218
11/10 kl 01 248 -4 244 250
11/10 kl 02 253 -3 250 255
11/10 kl 03 231 -6 225 232
11/10 kl 04 188 -7 181 189
11/10 kl 05 134 -7 127 133
11/10 kl 06 83 -7 76 82
11/10 kl 07 45 -7 38 47
11/10 kl 08 31 -8 23 30
11/10 kl 09 45 -7 38 42
11/10 kl 10 83 -6 77 85
11/10 kl 11 135 -6 129 137
11/10 kl 12 187 -6 181 189
11/10 kl 13 228 -5 223 232
11/10 kl 14 244 -5 239 249
11/10 kl 15 234 -5 229 237
11/10 kl 16 200 -4 196 206
11/10 kl 17 152 -5 147 157
11/10 kl 18 103 -5 98 105
11/10 kl 19 64 -4 60 69
11/10 kl 20 45 -3 42 49
11/10 kl 21 51 -3 48 53
11/10 kl 22 83 -2 81 86
11/10 kl 23 130 -1 129 135

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 284 278 250 245
Laveste vannstand 76 64 38 23 45
Avvik gult nivå -24 1 -5 -33 -38
Avvik orange nivå -39 -14 -20 -48 -53
Avvik rødt nivå -56 -31 -37 -65 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm