Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 137 11 148 146
10/10 kl 01 107 10 117 117
10/10 kl 02 54 7 61 60
10/10 kl 03 -9 6 -3 -5
10/10 kl 04 -67 5 -62 -64
10/10 kl 05 -105 2 -103 -105
10/10 kl 06 -116 3 -113 -115
10/10 kl 07 -99 2 -97 -99
10/10 kl 08 -58 1 -57 -60
10/10 kl 09 1 -1 0 0
10/10 kl 10 66 -2 64 63
10/10 kl 11 113 -1 112 114
10/10 kl 12 130 -1 129 129
10/10 kl 13 112 -2 110 108
10/10 kl 14 69 -1 68 65
10/10 kl 15 12 -2 10 7
10/10 kl 16 -45 -2 -47 -49
10/10 kl 17 -87 -3 -90 -89
10/10 kl 18 -103 -2 -105 -107
10/10 kl 19 -92 0 -92 -94
10/10 kl 20 -57 -1 -58 -59
10/10 kl 21 -2 -1 -3 -5
10/10 kl 22 60 0 60 57
10/10 kl 23 113 -1 112 109

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 148 148 148 137 132
Laveste vannstand -81 -102 -113 -108 -96
Avvik gult nivå -18 -18 -18 -29 -34
Avvik orange nivå -33 -33 -33 -44 -49
Avvik rødt nivå -51 -51 -51 -62 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm