Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 196 22 218 214
08/10 kl 14 142 17 159 157
08/10 kl 15 91 18 109 111
08/10 kl 16 58 17 75 73
08/10 kl 17 51 14 65 64
08/10 kl 18 70 13 83 80
08/10 kl 19 112 12 124 123
08/10 kl 20 169 13 182 178
08/10 kl 21 229 12 241 238
08/10 kl 22 270 11 281 280
08/10 kl 23 282 12 294 292

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 294 294 283 278
Laveste vannstand 65 44 33 38 50
Avvik gult nivå -18 -18 -18 -29 -34
Avvik orange nivå -33 -33 -33 -44 -49
Avvik rødt nivå -51 -51 -51 -62 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm