Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 261 12 273 270
09/10 kl 01 215 12 227 222
09/10 kl 02 155 14 169 165
09/10 kl 03 96 14 110 107
09/10 kl 04 50 16 66 64
09/10 kl 05 29 15 44 43
09/10 kl 06 37 17 54 51
09/10 kl 07 71 17 88 87
09/10 kl 08 126 17 143 140
09/10 kl 09 190 19 209 203
09/10 kl 10 245 20 265 260
09/10 kl 11 272 20 292 291
09/10 kl 12 267 19 286 282
09/10 kl 13 233 20 253 250
09/10 kl 14 180 21 201 198
09/10 kl 15 122 20 142 139
09/10 kl 16 73 20 93 91
09/10 kl 17 46 19 65 63
09/10 kl 18 48 18 66 65
09/10 kl 19 76 17 93 91
09/10 kl 20 126 17 143 139
09/10 kl 21 188 16 204 200
09/10 kl 22 247 14 261 257
09/10 kl 23 282 12 294 294

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 294 294 283 278
Laveste vannstand 65 44 33 38 50
Avvik gult nivå -18 -18 -18 -29 -34
Avvik orange nivå -33 -33 -33 -44 -49
Avvik rødt nivå -51 -51 -51 -62 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm