Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 283 11 294 292
10/10 kl 01 253 10 263 263
10/10 kl 02 200 7 207 206
10/10 kl 03 137 6 143 141
10/10 kl 04 79 5 84 82
10/10 kl 05 41 2 43 41
10/10 kl 06 30 3 33 31
10/10 kl 07 47 2 49 47
10/10 kl 08 88 1 89 86
10/10 kl 09 147 -1 146 146
10/10 kl 10 212 -2 210 209
10/10 kl 11 259 -1 258 260
10/10 kl 12 276 -1 275 275
10/10 kl 13 258 -2 256 254
10/10 kl 14 215 -1 214 211
10/10 kl 15 158 -2 156 153
10/10 kl 16 101 -2 99 97
10/10 kl 17 59 -3 56 57
10/10 kl 18 43 -2 41 39
10/10 kl 19 54 0 54 52
10/10 kl 20 89 -1 88 87
10/10 kl 21 144 -1 143 141
10/10 kl 22 206 0 206 203
10/10 kl 23 259 -1 258 255

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 294 294 283 278
Laveste vannstand 65 44 33 38 50
Avvik gult nivå -18 -18 -18 -29 -34
Avvik orange nivå -33 -33 -33 -44 -49
Avvik rødt nivå -51 -51 -51 -62 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm