Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/10 kl 00 290 301 294 292
10/10 kl 01 258 267 263 263
10/10 kl 02 208 217 207 206
10/10 kl 03 141 149 143 141
10/10 kl 04 82 90 84 82
10/10 kl 05 41 50 43 41
10/10 kl 06 29 37 33 31
10/10 kl 07 43 54 49 47
10/10 kl 08 85 97 89 86
10/10 kl 09 143 156 146 146
10/10 kl 10 208 220 210 209
10/10 kl 11 256 269 258 260
10/10 kl 12 271 286 275 275
10/10 kl 13 253 268 256 254
10/10 kl 14 210 228 214 211
10/10 kl 15 152 167 156 153
10/10 kl 16 96 111 99 97
10/10 kl 17 55 69 56 57
10/10 kl 18 37 51 41 39
10/10 kl 19 50 64 54 52
10/10 kl 20 83 98 88 87
10/10 kl 21 139 153 143 141
10/10 kl 22 202 214 206 203
10/10 kl 23 254 267 258 255

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 296 300 301 291 280
Laveste vannstand 58 43 29 33 45
Avvik gult nivå -16 -12 -11 -21 -32
Avvik orange nivå -31 -27 -26 -36 -47
Avvik rødt nivå -49 -45 -44 -54 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm