Tid (NNT) Observert 08/10 12 08/10 00 07/10 12
10/10 kl 00 292 294 297 297
10/10 kl 01 263 263 265 265
10/10 kl 02 206 207 211 210
10/10 kl 03 141 143 145 145
10/10 kl 04 82 84 87 87
10/10 kl 05 41 43 47 47
10/10 kl 06 31 33 35 35
10/10 kl 07 47 49 51 50
10/10 kl 08 86 89 91 91
10/10 kl 09 146 146 149 149
10/10 kl 10 209 210 212 212
10/10 kl 11 260 258 259 259
10/10 kl 12 275 275 275 275
10/10 kl 13 254 256 256 257
10/10 kl 14 211 214 212 214
10/10 kl 15 153 156 154 156
10/10 kl 16 97 99 99 100
10/10 kl 17 57 56 54 56
10/10 kl 18 39 41 39 39
10/10 kl 19 52 54 50 52
10/10 kl 20 87 88 84 86
10/10 kl 21 141 143 140 142
10/10 kl 22 203 206 202 203
10/10 kl 23 255 258 256 256

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/10 12 294 294 294 283 278
Max. fra modell: 08/10 00 296 299 297 281 277
Max. fra modell: 07/10 12 293 298 297 281 275
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm