Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/10 kl 00 7 18 11 9
10/10 kl 01 5 14 10 10
10/10 kl 02 8 17 7 6
10/10 kl 03 4 12 6 4
10/10 kl 04 3 11 5 3
10/10 kl 05 0 9 2 0
10/10 kl 06 -1 7 3 1
10/10 kl 07 -4 7 2 0
10/10 kl 08 -3 9 1 -2
10/10 kl 09 -4 9 -1 -1
10/10 kl 10 -4 8 -2 -3
10/10 kl 11 -3 10 -1 1
10/10 kl 12 -5 10 -1 -1
10/10 kl 13 -5 10 -2 -4
10/10 kl 14 -5 13 -1 -4
10/10 kl 15 -6 9 -2 -5
10/10 kl 16 -5 10 -2 -4
10/10 kl 17 -4 10 -3 -2
10/10 kl 18 -6 8 -2 -4
10/10 kl 19 -4 10 0 -2
10/10 kl 20 -6 9 -1 -2
10/10 kl 21 -5 9 -1 -3
10/10 kl 22 -4 8 0 -3
10/10 kl 23 -5 8 -1 -4

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 21 11 2 18
Laveste værets virkning 11 12 -3 -3 0
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm