Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 284 -1 283 279
11/10 kl 01 274 -1 273 269
11/10 kl 02 235 0 235 230
11/10 kl 03 178 -1 177 175
11/10 kl 04 118 -3 115 112
11/10 kl 05 68 -2 66 64
11/10 kl 06 41 -2 39 35
11/10 kl 07 41 -3 38 37
11/10 kl 08 66 -2 64 59
11/10 kl 09 112 -2 110 108
11/10 kl 10 172 -2 170 168
11/10 kl 11 230 -2 228 228
11/10 kl 12 266 -2 264 268
11/10 kl 13 269 0 269 271
11/10 kl 14 242 0 242 241
11/10 kl 15 193 -2 191 194
11/10 kl 16 136 -2 134 136
11/10 kl 17 85 -1 84 89
11/10 kl 18 53 -2 51 55
11/10 kl 19 48 0 48 55
11/10 kl 20 67 1 68 68
11/10 kl 21 107 2 109 110
11/10 kl 22 162 1 163 162
11/10 kl 23 220 2 222 221

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 294 294 283 278
Laveste vannstand 65 44 33 38 50
Avvik gult nivå -18 -18 -18 -29 -34
Avvik orange nivå -33 -33 -33 -44 -49
Avvik rødt nivå -51 -51 -51 -62 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm