Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/10 kl 00 263 2 265 264
12/10 kl 01 275 3 278 278
12/10 kl 02 255 1 256 257
12/10 kl 03 212 2 214 214
12/10 kl 04 157 1 158 154
12/10 kl 05 103 0 103 101
12/10 kl 06 65 0 65 63
12/10 kl 07 50 0 50 50
12/10 kl 08 60 0 60 57
12/10 kl 09 90 0 90 89
12/10 kl 10 138 1 139 140
12/10 kl 11 194 1 195 198
12/10 kl 12 241 2 243 246
12/10 kl 13 263 4 267 272
12/10 kl 14 254 5 259 261
12/10 kl 15 220 6 226 230
12/10 kl 16 170 9 179 188
12/10 kl 17 118 10 128 128
12/10 kl 18 77 11 88 89
12/10 kl 19 58 13 71 63
12/10 kl 20 61 16 77 74
12/10 kl 21 85 18 103 95
12/10 kl 22 126 18 144 142
12/10 kl 23 177 15 192 198

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 294 294 283 278
Laveste vannstand 65 44 33 38 50
Avvik gult nivå -18 -18 -18 -29 -34
Avvik orange nivå -33 -33 -33 -44 -49
Avvik rødt nivå -51 -51 -51 -62 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm