Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 299 22 321 318
08/10 kl 14 294 24 318 315
08/10 kl 15 262 22 284 284
08/10 kl 16 207 24 231 231
08/10 kl 17 144 25 169 168
08/10 kl 18 89 25 114 113
08/10 kl 19 58 26 84 83
08/10 kl 20 59 28 87 88
08/10 kl 21 91 29 120 118
08/10 kl 22 149 30 179 174
08/10 kl 23 217 32 249 241

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 321 350 339 308 292
Laveste vannstand 84 69 47 32 48
Avvik gult nivå -19 10 -1 -32 -48
Avvik orange nivå -35 -6 -17 -48 -64
Avvik rødt nivå -48 -19 -30 -61 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm