Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 275 30 305 301
09/10 kl 01 306 32 338 330
09/10 kl 02 306 33 339 330
09/10 kl 03 278 35 313 305
09/10 kl 04 224 35 259 253
09/10 kl 05 155 36 191 183
09/10 kl 06 89 38 127 120
09/10 kl 07 43 39 82 75
09/10 kl 08 30 39 69 64
09/10 kl 09 51 42 93 89
09/10 kl 10 103 43 146 140
09/10 kl 11 173 43 216 209
09/10 kl 12 243 43 286 280
09/10 kl 13 291 44 335 328
09/10 kl 14 307 43 350 344
09/10 kl 15 294 44 338 332
09/10 kl 16 252 41 293 290
09/10 kl 17 190 41 231 229
09/10 kl 18 124 38 162 163
09/10 kl 19 72 39 111 110
09/10 kl 20 49 36 85 84
09/10 kl 21 60 35 95 95
09/10 kl 22 102 33 135 136
09/10 kl 23 168 31 199 200

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 321 350 339 308 292
Laveste vannstand 84 69 47 32 48
Avvik gult nivå -19 10 -1 -32 -48
Avvik orange nivå -35 -6 -17 -48 -64
Avvik rødt nivå -48 -19 -30 -61 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm